Anh Thành - Hoài Đức

Các dự án đã thực hiện và nhận được phản hồi rất tích cực từ Khách hàng
 

Anh Thành - Hoài Đức

Combo gồm: 

1. Giường 1.8 x 2m
2. Tủ 1.85 x 2.61m
3. Bàn phấn treo 0.61m