Chị Trang - Long Biên

Các dự án đã thực hiện và nhận được phản hồi rất tích cực từ Khách hàng
 

Chị Trang - Long Biên

Combo gồm: 

1. Giường 1.8 x 2m
2. Tủ 1.92 x 2.5m 2 cánh lùa
3. Bàn phấn 0.6m