Anh Cầu

Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu
Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu Anh Cầu

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH CẦU

Địa chỉ: Căn hộ 330XB GEMEK 2, 70m2

HẠNG MỤC THI CÔNG BAO GỒM:

Phòng Ngủ 1

Phòng Ngủ 2

Phòng KHách

Phòng Bếp

ĐƠN VỊ THI CÔNG:

Công ty TNHH Nội Thất Việt Dương

* Hotline:  0985.100.155
Email: Noithatvietduong.com@gmail.com
Website: 
http://noithatvietduong.com 
Địa chỉ cửa hàng: 174 - đường 8/3 - Hữu Bằng - Thạch Thất - HN
Địa chỉ xưởng 1: Cầu Rô xã Hữu Bằng - Thạch Thất – HN
Địa chỉ xưởng 2: Đồng Thạch - Hữu Bằng - Thạch Thất - HN