Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh

Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh
Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh Chị Hà - Nguyễn Đức Cảnh

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ HÀ

Địa chỉ: Nguyễn Đức Cảnh

HẠNG MỤC THI CÔNG BAO GỒM:

Phòng Ngủ 1

Phòng Ngủ 2

Phòng Ngủ 3

ĐƠN VỊ THI CÔNG:

Công ty TNHH Nội Thất Việt Dương

* Hotline:  0985.100.155
Email: Noithatvietduong.com@gmail.com
Website: 
http://noithatvietduong.com 
Địa chỉ cửa hàng: 174 - đường 8/3 - Hữu Bằng - Thạch Thất - HN
Địa chỉ xưởng 1: Cầu Rô xã Hữu Bằng - Thạch Thất – HN
Địa chỉ xưởng 2: Đồng Thạch - Hữu Bằng - Thạch Thất - HN