Chị Trần Hải Hà

Các dự án đã thực hiện và nhận được phản hồi rất tích cực từ Khách hàng
 

Chị Trần Hải Hà

Ngoài việc lạc vào rừng cao su ra thì với một người khó tính như tôi cũng phải tặng chú Dương 1 like vì độ nhiệt tình và chu đáo nhé :D