DỰ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT CỬA HÀNG MẸ & BÉ

DỰ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT CỬA HÀNG MẸ & BÉ DỰ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT CỬA HÀNG MẸ & BÉ DỰ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT CỬA HÀNG MẸ & BÉ
DỰ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT CỬA HÀNG MẸ & BÉ DỰ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT CỬA HÀNG MẸ & BÉ DỰ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT CỬA HÀNG MẸ & BÉ

Thông tin dự án

Tên dự án : Cửa hàng Mẹ & Bé Lovely 

Diện tích: 160 m2

Địa điểm : 189 Nguyễn Trãi Quận 5 TP.HCM 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Nhựa Chợ Lớn