Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh

Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh
Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh Khách hàng tại Gelexia Tam Trinh

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ: 

Địa chỉ: Gelexia Tam Trinh

HẠNG MỤC THI CÔNG BAO GỒM:

Phòng Ngủ 

Phòng KHách

Phòng Bếp

ĐƠN VỊ THI CÔNG:

Công ty TNHH Nội Thất Việt Dương

* Hotline:  0985.100.155
Email: Noithatvietduong.com@gmail.com
Website: 
http://noithatvietduong.com 
Địa chỉ cửa hàng: 174 - đường 8/3 - Hữu Bằng - Thạch Thất - HN
Địa chỉ xưởng 1: Cầu Rô xã Hữu Bằng - Thạch Thất – HN
Địa chỉ xưởng 2: Đồng Thạch - Hữu Bằng - Thạch Thất - HN